ระบบลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 24 สิงหาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบติดต่อสอบถาม

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 30 ) เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000

QR CODE ลงทะเบียนบัณฑิต